VITI 2017

Në datën 16 Dhjetor të vitit 1990, themelimi nga një grup intelektualësh të shquar i organizatës së parë jofitimprurëse në Shqipëri, i emërtuar fillimisht si Forumi për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ngjalli një jehonë dhe interes të veçantë, brenda dhe jashtë vendit. Në vitet e para të demokracisë, misioni i Komitetit Shqiptar të Helsinkit ishte shumë deçiziv, pasi në kushtet e një demokracie të brishtë e të sapo krijuar, edhe shkeljet e të drejtave dhe lirive të njeriut ishin më të shumta dhe evidente.

Në këto 27 vite veprimtari, KShH ka qenë dhe vazhdon të jetë një organizatë joqeveritare e paanshme dhe pro-aktive, e spikatur në mënyrë të veçantë nga forca e vazhdueshme e reagimit publik, sa herë që të drejtat dhe liritë e njeriut shkelen nga institucionet shtetërore.

Me rastin 27 vjetorit të themelimit, Komiteti Shqiptar i Helsinkit me mbështetjen financiare të Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë organizoi një tryezë diskutimi ku u prezantuan gjetjet dhe problematikat që kanë rezultuar nga një monitorim intensiv i legjislacionit, praktikës institucionale dhe gjyqësore për të drejtat dhe liritë e migrantëve, azilkërkuesve dhe refugjatëve në Shqipëri.

Datë 15 Nentor 2017

Zhvillohet trajnimi i rrjetit të avokatëve të rinj të KSHH-së në kuadër të projektit "Së bashku me avokatët e rinj të përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftimin e rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit", mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike Tiranë.

Datë 14 Nentor 2017

Përshëndesim krijimin dhe promovimin e rrjetit të shoqatave të Pacientëve me Sëmundje Kronike.

Sot u promovua rrjeti i shoqtave të Pacientëve me Sëmundje Kronike. Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) i uron suksese rrjetit dhe organizatave përfaqësuese të tij në përmbushjen e objektivave dhe adresimin e problematikave me të cilat përballen pacientet me sëmundje kronike në sistemin e shëndetit publik.

KShH kontribuoi në këtë tryezë duke referuar rastet e shkeljes së të drejtave të pacientëve, të cilët nuk kanë akses të plotë dhe cilësor në institucionet e shëndetit publik. Këto raste janë trajtuar ose janë në proces shqyrtimi, në kuadër të shërbimeve ligjore falas që ofron KShH. Problematikat me të cilat përballen sot pacientët janë të shumta dhe ndër më kryesorët është korrupsioni në radhët e bluzave të bardha.

Rekomandojmë që mekanizmat shtetërore për referimin dhe trajtimin e rasteve korruptive duhet të jenë efektive dhe të krijojnë besueshmëri tek pacientët, çka do ti inkurajonte ata të bashkëpunonin me këto struktura.

Datë 27 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) zhvilloi forum të hapur diskutimi me nxënës të shkollës së mesme “Hoxha Tasim”, në Sarandë me temë "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm". Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të nismës "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian

Datë 26 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) po zhvillon forum të hapur diskutimi me studentët e Universitetit “Eqrem Cabej” në Gjirokastër, me temë "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm". Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të nismës "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Datë 9 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon forum diskutimi me nxënësit e shkollës së mesme" Hydajet Lezha" në Lezhë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", financuar nga Bashkimi Evropian.

Datë 23 Gusht 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit në bashkëpunim me Komitetin Norvegjez të Helsinkit, Komitetin Serb të Helsinkit, Komitetin Holandez të Helsinkit dhe Together for Life organizuan një sesionin dëgjimor për thirrjen për projekt propozime në kuadër të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” financuar nga Bashkimi Evropian.

Datë 14 Korrik 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) (në konsorcium me shoqatën “Together for Life”, Komitetin Holandez të Helsinkit, Komitetin Norvegjez të Helsinkit, Komitetin Serb të Helsinkit për të drejtat e njeriut ), në bashkëpunim me zyrën për Shqipërinë të Projektit TACSO, organizuan sesionin e informimit në Gjirokastër, Hotel “Çajupi”, për Thirrjet për Projekt Propozime “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Sesioni i informimit kishte për qëllim prezantimin e kritereve të përgjithshme dhe atyre specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Ndër të tjera u trajtuan parimet e shkrimit të projekt propozimeve, plotësimi i formës së aplikimit, i notës konceptuale dhe prezantim i prioriteteve, kritereve të aplikimit dhe të vlerësimit të thirrjes për propozime.

Gjatë takimit u prezantuan kriteret e përgjithshme dhe specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, nga Valmira Kallushi, menaxhere e projekteve KShH.

Datë 14 Nentor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta dhe Pride Photo Award, çelën ekspozitën “LGBTI Pride Photo Award”, në datë 1 Nëntor pranë Zeta Gallery. Çelja e ekspozitës u përshëndet nga Znj.Devi van de Weerd, Ambasadore e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, Z. Boris Dittrich, Drejtor Advokimi i Programit të të Drejtave të Lesbikeve, Gejve, Biseksualëve dhe Transgjinorëve, pranë Human Rights Watch dhe Z.Erik de Kruijf, përfaqësues i Pride Photo Award.

Punimet artistike të prezantuara në ekspozitë janë foto fituese nga konkursi i organizuar nga Pride Photo Award për vitin 2016 në Holandë, të cilat pasqyrojnë momente nga jeta e komunitetit LGBTI. Nëpërmjet ekspozimit të fotove synohet ndërgjegjësimi i publikut për një respektim me të mirë të të drejtave të këtij komuniteti. Këto punime artistike tërhoqën vëmendjen e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, ambasadave, organizatave të shoqërisë civile, si dhe të rinjve aktivistë për të drejtat e njeriut, të cilët vizituan dhe treguan interes të veçantë për ekspozitën.

Në ditët në vijim KShH në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale dhe disa universitete të tjera, do të organizojë forume të hapura diskutimi me studentë dhe lektorë të ndryshëm pranë Zeta Gallery.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun e gjerë deri në datë 17.11.2017, ku ju ftojmë të merrni pjesë për të ndarë së bashku momente nga jeta e komunitetit LGBTI. Pjesëmarrja e publikut në këtë eksopzitë por edhe në forumet e hapura të diskutimit është e rëndësishme jo vetëm për t’u ndërgjegjësuar por dhe për t’ju bashkuar kauzave të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të personave me orientim të ndryshëm seksual.

Datë 13 Nentor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit po organizon forum të hapur diskutimi me studente të Universitetit "Marin Barleti", pranë Zeta Gallery. Ky forum ka për qëllim diskutimin mbi çështjet aktuale që ndesh komuniteti LGBTI në Shqipëri.

Datë 26 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) zhvillon forum të hapur diskutimi me organizatat e shoqërisë civile në Gjirokastër, me temë "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm". Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të nismës "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian

Datë 5 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon forum diskutimi me nxënësit e shkollës së mesme" 28 Nëntori" në Shkodër për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", financuar nga Bashkimi Evropian

Datë 5 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit realizon trajnimin e rrjetit të avokatëve të rinj. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Së bashku me avokatët e rinj të përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftimin e rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit", mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike në Tiranë.

Datë 5 Tetor 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizon forum diskutimi me organizatat e shoqërisë civile dhe përfaqësues të autoriteteve vendore në Shkodër, për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm", financuar nga Bashkimi Evropian

Datë 28 Shtaor 2017

U realizua trajnimi i ekspertëve lokal për monitorimin e procesit të Vettingut në Shqipëri në kuadër të projektit “Për të rritur transparencën, gjithëpërfshirjen dhe përgjegjshmërinë në procesin e vettingut” mbështetur financiarisht nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”.

Datë 12 Korrik 2017

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) (në konsorcium me shoqatën “Together for Life”, Komitetin Holandez të Helsinkit, Komitetin Norvegjez të Helsinkit, Komitetin Serb të Helsinkit për të drejtat e njeriut ), në bashkëpunim me zyrën për Shqipërinë të Projektit TACSO, organizuan sesionin e informimit në EU Info Centre Tiranë, për Thirrjet për Projekt Propozime “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Sesioni i informimit kishte për qëllim prezantimin e kritereve të përgjithshme dhe atyre specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Ndër të tjera u trajtuan parimet e shkrimit të projekt propozimeve, plotësimi i formës së aplikimit, i notës konceptuale dhe prezantim i prioriteteve, kritereve të aplikimit dhe të vlerësimit të thirrjes për propozime.

Gjatë takimit u prezantuan kriteret e përgjithshme dhe specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, nga Valmira Kallushi, menaxhere e projekteve KShH.

Në datën 21 Korrik, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) organizoi trajnim me temë “Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm”. Çështjet e trajtuara lidhen me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, roli i shoqërisë civile, kuadri ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe përdorimi i gjuhës së urrrejtjes. Përfaqësues të shoqërisë civle, komuniteteve fetare, Bashkisë Korçë, etj, ofruan kontributin e tyre dhe paraqitën problematikat që ndeshin në komunitet që lidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe më gjerë. Trajnimi u përshëndet nga Znj.Romana Vlahutin, Ambasadore e Delegacionit të Bashkimit Evropian, Z.Agron Sojati, Koordinatori kombëtar për ekstremizmin e dhunshëm dhe Znj. Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e KSHH-së. Në këtë trajnim ofruan kontributin e tyre mjaft të rëndësishëm Znj. Izabela Kisic, Drejtore Ekzekutive e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi, Znj.Vasilika Laçi, Oficere programi nga Civil Rights Defenders dhe Znj. Klejda Ngjela, Menaxhere Projektesh pranë KShH. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm”, financuar nga Bshkimi Evropian.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit organizoi nje tryeze pune, me teme: "Krijimi i sinergjive te perbashketa per te drejtat e refugjateve dhe azilkerkuesve ne Shqiperi' me pjesemarrjen e perfaqesuesve te organizatave te cilat merren me mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave te refugjateve dhe azilkerkuesve ne vendin tone. Ky aktivitet organizohet ne kuader te projektit: "Kontribut per nje respektim me te mire te te drejtave te azilkerkuesve dhe refugjateve ne Shqiperi", mbeshtetur nga Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Uleta, ne kuader te programit MATRA per Shtetin e se Drejtes. Date 06/07/2017, 07/07/2017.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) në bashkëpunim me zyrën për Shqipërinë të Projektit TACSO, organizuan sesionin e informimit në EU Info Center Shkodër, për Thirrjet për Projekt Propozime “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” dhe IPA CSF and Media Programme 2016-2017 Mbështetje ndaj Kapaciteteve të OSHC-ve. Sesioni i informimit ka për qëllim prezantimin e kritereve të përgjithshme, dhe specifike të skemës së granteve të vogla të projektit “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Ndër të tjera, u trajtuan parimet e shkrimit të projekt propozimeve, plotësimi i formës së aplikimit, i notës konceptuale dhe prezantim i prioriteteve, kritereve të aplikmit si dhe i kritereve të vlerësimit të thirrjes për propozime. KShH ju bën thirrje për të aplikuar nëpërmjet paraqitjes së projekt propozimeve.

Në datën 19 qershor 2017, KShH zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Korcë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin të dat. 25 qershor 2017.

Në datën 16 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Gjirokastër, Vlorë dhe Fier dhe ADRF për Qarkun Vlorë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datë 14 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH dhe ADRF për Qarkun Shkodër, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datën 31 Mars 2017 KShH zhvilloi aktivitetin në kuadër të projektit:"Kontribut për respektimin më të mirë të të drejtave të azilkërkuesve dhe refugjatëve në Shqipëri" të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulta, në kuadër të Programit MATRA për Shtetin e së Drejtës.

Prezantimi i gjetjeve që rezultuan nga monitorimi mbi zbatimin e ligjit nr 146/2014 " Për njoftimin dhe konsultimin publik" nga 19 Ministritë dhe Këshilli i Ministrave, datë 26.05.2017.

KShH organizon forum të hapur diskutimi me organizata të shoqërisë civile, lidhur me zhvillimet aktuale të reformës në drejtësi parë nga këndvështrimi i shoqërisë civile. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Promovimi i aktivizimit dhe pjesëmarrjes së publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë", mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë në kuadër të programit MATRA për Shtetin e së Drejtës. Datë 21 Mars 2017

VITI 2016

Business Case IEVP Vlorë

KShH ka marrë pjesë në hartimin e raportit HIJE Fusha e Kujdesit Shëndetësor , datë 07/04/2016

Trajnimi Kosovë 9-11 Maj 2016

Tryeza në Elbasan

VITI 2015

25 vjetori i KShH-së

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

Tryeza për një kujdes dhe mjete ligjore më efikase lidhur me respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, datë 07/12/2015

Tryeza Tortura, trajtimi çnjerëzor e degradues dhe trajtimi i kësaj vepre penale nga organet e drejtësisë në vend, datë 07/12/2015

TOP