YEAR 2017

5th of October 2017

Training of the network of the new lawyers of AHC in the frame of the project "Together with new devoted lawyers in protection of human rights and fighting cases of fraud and corruption", financially supported by the British Embassy Tirana.

12th of July 2017

The Albanian Helsinki Committee (AHC) (in the consortium with the association "Together for Life", the Dutch Helsinki Committee, the Norwegian Helsinki Committee, the Serbian Helsinki Committee for Human Rights), in cooperation with the TACSO Project in Albania, organized an information Session at the EU Info Center in Tirana, for the Call for Proposals "Civil Society Countering Violent Extremism".

The aim of the information session was presenting the general and specific criteria of the small grant scheme of the call for applications. Some of the issues addressed in this session were the principles of writing project proposals, completing the application form, conceptual grade and presentation of priorities, application criteria and call assessment for proposals.

During the meeting were presented the general and specific criteria of the small grants scheme of the project "Civil Society Countering Violent Extremism" by Valmira Kallushi, project manager AHC.

14th of July 2017

The Albanian Helsinki Committee (AHC) (in the consortium with the association "Together for Life", the Dutch Helsinki Committee, the Norwegian Helsinki Committee, the Serbian Helsinki Committee for Human Rights), in cooperation with the TACSO Project in Albania, organized an information Session in Gjirokastra, for the Call for Proposals "Civil Society Countering Violent Extremism".

The aim of the information session was presenting the general and specific criteria of the small grant scheme of the call for applications. Some of the issues addressed in this session were the principles of writing project proposals, completing the application form, conceptual grade and presentation of priorities, application criteria and call assessment for proposals.

During the meeting were presented the general and specific criteria of the small grants scheme of the project "Civil Society Countering Violent Extremism" by Valmira Kallushi, project manager AHC.

Në datën 19 qershor 2017, KShH zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Korcë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin të dat. 25 qershor 2017.

Në datën 16 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH për Qarkun Gjirokastër, Vlorë dhe Fier dhe ADRF për Qarkun Vlorë, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datë 14 qershor 2017, KShH në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar zhvilloi trainimin e Vëzhguesve të KShH dhe ADRF për Qarkun Shkodër, që do të monitorojnë procesin për Zgjedhjet për Kuvendin në datën 25 qershor 2017.

Në datën 31 Mars 2017 KShH zhvilloi aktivitetin në kuadër të projektit:"Kontribut për respektimin më të mirë të të drejtave të azilkërkuesve dhe refugjatëve në Shqipëri" të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulta, në kuadër të Programit MATRA për Shtetin e së Drejtës.

Prezantimi i gjetjeve që rezultuan nga monitorimi mbi zbatimin e ligjit nr 146/2014 " Për njoftimin dhe konsultimin publik" nga 19 Ministritë dhe Këshilli i Ministrave, datë 26.05.2017.

KShH organizon forum të hapur diskutimi me organizata të shoqërisë civile, lidhur me zhvillimet aktuale të reformës në drejtësi parë nga këndvështrimi i shoqërisë civile. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit "Promovimi i aktivizimit dhe pjesëmarrjes së publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë", mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë në kuadër të programit MATRA për Shtetin e së Drejtës. Datë 21 Mars 2017

YEAR 2016

Business Case IEVP Vlorë

KShH ka marrë pjesë në hartimin e raportit HIJE Fusha e Kujdesit Shëndetësor , datë 07/04/2016

Trajnimi Kosovë 9-11 Maj 2016

Tryeza në Elbasan

YEAR 2015

25 vjetori i KShH-së

Dita e hapur, forumi dhe emisioni në TV Lokale në Vlorë, datë 09/12/2015

Trajnim për rritjen e kapaciteteve lobuese dhe advokuese të punonjësve të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, datë 11/12/2015

Trajnim i personelit të IEVP Vlorë për torturën 2-3 Dhjetor 2015

Tryeza për një kujdes dhe mjete ligjore më efikase lidhur me respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, datë 07/12/2015

Tryeza Tortura, trajtimi çnjerëzor e degradues dhe trajtimi i kësaj vepre penale nga organet e drejtësisë në vend, datë 07/12/2015

TOP